September132014
sophie, alex and usher #paradizoo

sophie, alex and usher #paradizoo

10AM
paradise + zoo = paradizoo! paraiso ng kahayupan ✌at dahil hindi man kami nakapasok, picturan nalang ang signage!

paradise + zoo = paradizoo! paraiso ng kahayupan ✌at dahil hindi man kami nakapasok, picturan nalang ang signage!

10AM
pwedeng maglaro ng touch the color dito… un nga lang abutin mo kung kaya mo! :D #bagofbeans #colorfulbottles

pwedeng maglaro ng touch the color dito… un nga lang abutin mo kung kaya mo! :D #bagofbeans #colorfulbottles

10AM
colorful lanterns #bagofbeans

colorful lanterns #bagofbeans

9AM
capiz chandelier in the buffet dining area #bagofbeans

capiz chandelier in the buffet dining area #bagofbeans

9AM
unlimited brewed coffee! #thisisheaven #bagofbeans #teamlunch #unlicofi #coffeeadik

unlimited brewed coffee! #thisisheaven #bagofbeans #teamlunch #unlicofi #coffeeadik

9AM
unlimited hazelnut coffee! #thisisheaven #unlicofi #bestpartofdbuffet #coffeeadik

unlimited hazelnut coffee! #thisisheaven #unlicofi #bestpartofdbuffet #coffeeadik

9AM
ube halaya, strawberry pudding and blueberry cheesecake #yumyumyum #fudang #bagofbeans #teamlunch #itopalangdessertko #unkaninakeemz #defensivelang

ube halaya, strawberry pudding and blueberry cheesecake #yumyumyum #fudang #bagofbeans #teamlunch #itopalangdessertko #unkaninakeemz #defensivelang

9AM
kainan na!!! #bagofbeans #teamlunch #asankabrenda #unibanasakabilangtabledkckasya

kainan na!!! #bagofbeans #teamlunch #asankabrenda #unibanasakabilangtabledkckasya

9AM
fresh fruits and strawberry cheesecake #yumyumyum #fudang #bagofbeans #teamlunch

fresh fruits and strawberry cheesecake #yumyumyum #fudang #bagofbeans #teamlunch

← Older entries Page 1 of 43